DRIFTINFORMATION

För driftinformation, logga in eller fyll i din adress hos Zitius. Det kan också vara en bra idé att ta en kik i facebookgruppen, kanske upplever någon annan också störningar just nu?

Felsökning

Om det inte finns några fel på nätet men du ändå upplever problem med bredbandet, följ guiden nedan för att återstarta mediaomvandlare och router.

1. Dra ut kablarna för strömmatning, både för mediaomvandlaren (Raycore) och routern.
2. Vänta cirka en minut.
3. Sätt tillbaks kabeln för mediaomvandlaren (Raycore).
4. Vänta tills den blå lampan lyser med fast sken.
5. Sätt tillbaks kabeln för routern.
6. Vänta tills huvudlampan på routern lyser med fast grönt/blått sken.
7. Klart.

Om inte det hjälper, ring er operatör. Om ni har gruppavtal är operatören Telia och telefonnumret 90 200.