Om Västra Tunhem fiber ekonomisk förening

Tankarna om en fiberförening i Västra Tunhem tog fart i augusti 2013. Föreningen bildades formellt den 22 februari 2014.

Under 2014 och 2015 jobbades det hårt med budget, planering och ansökan till Jordbruksverket, allt ideellt. Hösten 2015 började vi gräva.

Föreningen sökte och fick bidrag från Jordbruksverket för att anlägga fibernätet.

Från juni till december 2016 driftsattes nätet i tre etapper.

Februari 2019 erhölls slututbetalning av Länsstyrelsen och hela projektet var avslutat.

Varje medlem satsade 20.000 kronor i kapitaltillskott till föreningen för att nätet skulle kunna byggas. Föreningen har samförlagt en hel del och gjort mycket med ideella krafter, därför understeg våra kostnader vår budget rejält. Föreningsstämman 2019 tog därför beslut att sänka kapitaltillskottet till 13.000 kronor.